Go to content Go to main menu Go to search

Politika kvality

Cílem je podpořit důvěru našich zákazníků v naši společnost, její činnost a výrobky. Proto jsme přijali politiku kvality s mottem.

Quality Policy

Politika kvality

Využíváme systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Cílem je udržovat důvěru zákazníků v naši firmu, její činnost a produkty. Přijali jsme proto politiku kvality s mottem:
 

Rozmanitý design, jedna excelentní kvalita!

Toto základní motto naplňujeme dodržováním následujících zásad:
 

1. Standardní systém managementu kvality

a) Vedení firmy se ztotožňuje s ustanoveními normy ČSN EN ISO 9001:2016 a využívá jej napříč celou společností. Norma upravuje vztah k externím dodavatelům, zákazníkům, zaměstnancům, konkurentům, k veřejnosti i státu. Přitom zohledňuje rizika, která existují v rámci uvedených vztahů.
b) Systém managementu kvality je organickou součástí celkového řízení firmy.
c) V systému řízení uplatňujeme princip neustálé inovace.
 

2. Zlepšování kvality zakázek

a) Primárním cílem činností firmy je uspokojování aktuálních i budoucích potřeb a přání zákazníků.
b) Kvalitu dodávky pro nás nepředstavuje pouze technická stránka našich výrobků, ale také dodržování sjednaných dodacích podmínek, vynikající servis a zajištění průvodní administrativy.
 

3. Součinnost obchodních partnerů

a) Dbáme na pečlivý výběr našich obchodních partnerů, přičemž přednost dostávají ti ti se zavedeným systémem managementu kvality, ať už certifikovaným nebo námi prověřeným.
b) Kvalitu dodávek do firmy důkladně ověřujeme a vyžadujeme její potvrzení doložením příslušných dokumentů (např. atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě).
 

4. Kooperace zaměstnanců při dosahování kvality

a) Náš největší potenciál představují kvalifikovaní a spolehliví zaměstnanci.
b) Všichni zaměstnanci vědí, za které činnosti zodpovídají, a co je náplní jejich agendy. Při spolupráci mezi sebou udržují profesionální vztahy.

 

V Kamenickém Šenově dne 1. června 2018
Ing. Lucie Karlová
generální ředitelka