Společně to zvládneme – prohlášení generální ředitelky

27. 4. 2020

Ve společnosti Preciosa Lighting na Vás všechny myslíme. Na Vás, Vaše rodiny, přátele, kolegy i pracovní týmy a na to, jak celou situaci zvládáte. Těšíme se, až se s Vámi zase setkáme, společně se zasmějeme a popovídáme si.

Děkujeme všem, kteří s námi dnes “na jedné lodi” řeší řadu neplánovaných událostí a opatření, krok za krokem se posouvají v překonávání všech nástrah a především – sami jdou příkladem ostatním a nastavují pravidla chování a postupů, které nám pomáhají.

Vděčnost je slovo, které nejlépe vyjadřuje naše pocity. Současnost je nejistá, ale každý den lze najít nějakou maličkost, za kterou můžeme být vděční a těšit se z budoucnosti, do které vstoupíme silnější.

Skupina Preciosa a všechny její společnosti podporují a důsledně dodržují všechna nařízení pro boj s nákazou. Odpovědně pečujeme o zdraví a bezpečí v našich areálech i provozovnách a zároveň pomáháme v regionech, kde působíme. Nadace Preciosa se aktivně podílí na prevenci proti onemocnění Covid-19 (koronaviru) a podporuje zdravotníky v severních Čechách. K dnešnímu dni nadace připravila na pomoc téměř 5 milionů korun a plánuje další dary. Finančně podpořila nemocnice v České Lípě a Liberci. Dobrovolníci nadace se věnují šití roušek a další materiály nadace pro potřebné nakoupila. Roušky a dezinfekci dnes poskytuje téměř 50ti sociálním zařízením v regionu. Pokud se zaměstnanci a jednotlivci ocitnou v obtížné finanční situaci, mohou požádat nadaci o pomoc.

Zůstaňte s námi ve spojení prostřednictvím našich sociálních sítí. Zvlášť v dnešní době je potřeba obklopovat se pozitivními zprávami, a proto nepřestáváme sdílet realizace našich světelných instalací. Snad vás potěší a vykouzlí vám úsměv na tváři nebo vás inspirují. To bychom byli moc rádi.

Společně jsme silnější, bez ohledu na vzdálenost.

Společně to zvládneme,

Lucie Karlová, generální ředitelka společnosti Preciosa Lighting