Rozsvíceno pohybem

1. 2. 2023

Preciosa Lighting navazuje a rozvíjí historickou tradici křišťálového osvětlení. Vytváří moderní svítidla pro 21. století. Přečtěte si o tom, jak nejnovější světelná instalace v centrále francouzské banky Crédit Agricole přináší díky technologiím nečekaný zážitek.

Se zdánlivě jednoduchým posláním propojovat lidi skrze světlo hledá Preciosa Lighting nové způsoby, jak mohou interaktivní světelné instalace vyvolat u lidí nečekané emoce. Našemu R&D týmu se daří neustále posouvat hranice využití jedinečného propojení křišťálu a světla. Stairway of Light, jeden z našich nejnovějších projektů realizovaný ve francouzském Clermont Ferrand, představoval pro naše specialisty z výzkumu a vývoje celou řadu nových výzev, které bylo třeba překonat.

Crédit agricole

Regionální centrála Crédit Agricole ve městě Clermont-Ferrand

Interaktivní Breath of Light

Breath of Light je oceňovaný designový koncept z portfolia Preciosa Signature Designs, který byl poprvé představen na milánském Design Weeku v roce 2018. Vyniká ručně foukanými triplex-opálovými koulemi i svou vzdušnou a otevřenou kompozicí. Stejně jako ostatní koncepty z portfolia Signature Designs se dá maximálně přizpůsobit potřebám klienta. Zadáním projektu bylo vytvořit interaktivní svítidlo, které bude pomocí interaktivních prvků propojovat lidi a vyvolávat emoce a stane se tak symbolem inovativního přístupu banky. Designéři ze studia Tan Gram Sbaf přišli s nápadem, aby svítidlo reagovalo na pohyb lidí v jeho blízkosti, a tak sehrávalo zásadní roli ve vytváření atmosféry v prostoru atria.

Crédit agricole

Šárka Stránská, BDM z Preciosa Lighting, Michel Martiniani a Laurent Peyring, designéři ze studia Tan Gram Sbaf, probírají detaily projektu

Světelné překvapení

14 metrů vysoká křišťálová instalace nabízí několik variant světelných scén. Například vždy jednou za hodinu proběhne efekt, při němž se světlo pohybuje z křišťálových bublin umístěných ve středu instalace směrem ke krajním komponentům. Průchod návštěvníků od vchodu do prostoru recepce spouští další efekt. Nejprve se všechna světla zhasnou a poté se znovu postupně rozsvěcují. Na setkání dvou lidí v prostoru pod svítidlem zase instalace reaguje rozzářením komponentů ve spodní části svítidla, které trvá, dokud se lidé nezačnou hýbat. Jakmile se alespoň jedna osoba pohne směrem k výtahu, vlna světla stoupá vzhůru až ke stropu. Na první pohled je zřejmé, že toto zářivé překvapení vyvolalo právě společné setkání zaměstnanců s klienty.

Jakmile v atriu neprobíhá žádný pohyb, svítidlo zůstává rozsvícené. Po chvíli se však setmí a zase se rozsvítí způsobem, který připomíná dýchání. Celý prostor díky „dýchající“ instalaci ožívá.

Crédit agricole

Model vstupního prostoru banky

Interaktivní výzva

A jak vzniká taková zářivá krása? Zeptali jsme se Ondřeje Majora, elektrokonstruktéra společnosti Preciosa Lighting, který měl projekt na starosti. „Instalace Stairway of Light využívá technologii zvanou Time of Flight,“ vysvětluje. „Tato technologie snímá prostor pomocí laseru. Celý interiér osvětlují infračervené laserové pulsy, které se odrážejí od všeho, co se zde nachází, do zorného pole speciální kamery.“

Crédit agricole

Ondřej Major, elektrokonstruktér z Preciosa Lighting

Vzhledem k výšce šikmého stropu atria bylo třeba opravdu pečlivě zvolit umístění jednotlivých 10 kamer a senzorů technologie Time of Flight. „Pro kamery byla vybrána ideální poloha, která minimalizuje možnost, že jejich hledáček zakryje např. nějaká osoba,“ popisuje Ondřej Major. „Vybrali jsme tedy strop v prvním patře mimo prostor, kde je zavěšeno svítidlo, s výhledem na příchod od vstupu až směrem k recepci. Další senzory jsou umístěny kolem vstupní haly a některé jsou nasměrovány ke vchodu a k recepci.“

Crédit agricole

Skica monitorování pohybu

„Odhaduji, že reakce na pohyb pomocí sledování objektů v reálném čase, je tím technicky nejsložitějším druhem interaktivity, kterou jsme aktuálně schopni dodat,” doplňuje Ondřej Major. „Samozřejmě sem vstupují další proměnné – jako například charakter prostoru či konkrétní požadované efekty, ale projekty využívající technologii Time of Flight patří k výrazně náročnějším než jiné typy interaktivity. To je dáno využitím většího množství kamer, nutností jejich přesného umístění, náročnou kalibrací a programováním systému.“

Crédit agricole

14 metrů vysoká světelná instalace inspirovaná konceptem Breath of Light

Tento projekt byl náročný jak z hlediska pokročilých systémů řízení a technologií osvětlení, tak z hlediska designu a projektového řízení. Každá z 226 skleněných koulí je osvětlena LED modulem a zavěšena na šikmý strop. Důležitou roli hrálo to, aby byl každý komponent správně připojen a zavěšen tak, aby se rozsvítil, kdy má, a aby společně tvořily spirálu. A výsledek? Vznikla instalace plná třpytu, překvapení a emocí.