11. Svařovna

Svařování nebo sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více součástí. Využíváme svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2.

Písmeno do tajenky

Už kousek a budete znát poslední písmeno :)