7. Design a konstrukce

Při navrhování svítidel čerpají designéři inspiraci z mnoha zdrojů, které nabízí svět kolem nás – příroda s jejími nekonečnými podobami, tajemství lidského života a kultury, mýty, legendy a historie umění. Zhmotnění uměleckých představ ve skle vždy znamená vyrovnání se s fyzikálními omezeními. Obrovskou výzvou práce designéra je naplnění a zároveň překročení daných omezení.

Sklo má jasné hranice, které musí výtvarník respektovat. Nabízí však mnoho možností, jak posunout hranice vlastní představivosti. Při navrhování svítidel používáme moderní metodu virtual prototyping, která umožňuje již v počítači odhalit všechna kritická místa návrhu a správně rozložit jeho proporce. Díky tomu můžeme například při zachování stejné hmotnosti vyrábět mnohem větší a bohatší lustry než dříve.

Písmeno do tajenky

Hledejte dál a mějte trpělivost :)

Proces návrhu nového svítidla

Hledání inspirace

Skica nového svítidla

Hledání správných barev

Hotové svítidlo Sren a jeho designér Dima Loginoff

Svítidlo Siren v interiéru